28. 4. 2021

POGOJI GLEDE UPORABE PIŠKOTKOV

1. Kaj so piškotki?
Piškotek je informacija, ki jo spletno mesto prenese v besedilno datoteko v vašem računalniku. Brskalnik nato informacijo shrani in jo ponovno posreduje strežniku spletnega mesta. Ko se uporabnik vrne na isto spletno mesto, ga strežnik prepozna prek piškotka.
Glede trajanja ločimo začasne ali sejne piškotke in trajne ali shranjene piškotke. Sejni piškotki se shranijo samo od trenutka, ko uporabnik obišče spletno mesto, do trenutka, ko zapre brskalnik. Trajni piškotki pa ostanejo shranjeni, tudi ko uporabnik zapre brskalnik. Trajni piškotki ostanejo shranjeni dlje časa, lahko tudi več dni, mesecev ali let.
2. Kakšne vrste piškotkov uporabljamo?
Uporabljamo lastne in druge piškotke.
Lastni piškotki so z naših spletnih mest (spletne strani COBISS in IZUM); te piškotke lahko preberejo in uporabijo le naši strežniki. Uporabljamo piškotke, ki so potrebni za brskanje po naših spletnih mestih, zagotavljajo njihovo pravilno delovanje ali izboljšajo uporabniško izkušnjo.
Drugi piškotki izvirajo iz drugih, partnerskih spletnih mest in so povezani s storitvami, ki jih tretje strani ponujajo na naših spletnih mestih. Nad informacijami, ki jih tretje strani zbirajo v teh piškotkih, ter nad njihovim namenom in uporabo imamo omejen nadzor. Za več informacij o teh piškotkih in o tem, kako tretje strani te podatke uporabljajo, preberite pogoje o uporabi piškotkov ustrezne tretje strani.
3. Povezave do drugih spletnih strani
Naše spletne strani vsebujejo povezave do drugih spletnih mest. Glede uporabe piškotkov in pogojev varovanja zasebnosti na teh spletnih mestih ne moremo odgovarjati. Ko zapustite naše spletne strani, se morate tega zavedati. Preberete lahko tudi izjavo o varstvu zasebnosti na drugih spletnih mestih, ki jih obiščete.
4. Upravljanje piškotkov
Če želite omejiti, blokirati ali izbrisati piškotke z IZUM-ovih ali drugih spletnih mest, lahko to storite s spremembo ustreznih nastavitev v brskalniku. Navodila za spremembo teh nastavitev najdete v 'Pomoči' vašega brskalnika. Bodite pozorni na to, da nekatere funkcije morda ne bodo pravilno delovale ali vam ne bodo na voljo, če boste spremenili te nastavitve.
5. Lahko umaknem svojo privolitev?
Ko privolite v uporabo piškotkov, se v vaš računalnik ali drugo napravo shrani piškotek, ki si je to zapomnil za naslednjič, ko ponovno obiščete isto spletno stran. Če želite kadar koli umakniti svojo privolitev, morate izbrisati piškotke s spremembo ustreznih nastavitev brskalnika.
6. Kje uporabljamo piškotke?
Piškotke uporabljamo samo na nekaterih naših spletnih straneh, zato je tudi obvestilo o piškotkih objavljeno le na nekaterih straneh. V naslednji tabeli so našteti vsi piškotki, ki so v uporabi.
Ime piškotka Spletna stran oz.
aplikacija
Trajanje Namen
Lastni piškotki
atlassian.xsrf.token COBISS+ Sejni piškotek Piškotek pomaga preprečevati napade XSRF. Med uporabnikovo sejo zagotavlja, da zahteve brskalnika, poslane na strežnik JIRA, izvirajo s tega strežnika.
_shibsession* COBISS+ Sejni piškotek Piškotek, ki se zapiše ob prijavi v profil Moj COBISS prek računa za Mojo knjižnico, Libroam ali Arnes AII.
JSESSIONID COBISS+ Sejni piškotek Sejni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji COBISS+.
PHPSESSION COBISS+ Sejni piškotek Sejni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji COBISS+.
Izum_cookie_alert COBISS+ Sejni piškotek Sejni piškotek za prikaz obvestila o piškotkih.
remember_me COBISS+ 14 dni Piškotek, ki se zapiše, ko uporabnik izbere možnost "Zapomni si me na tem računalniku (14 dni)".
G_ENABLED_IDPS COBISS+ Neskončno (31.12.9999) Piškotek za izbiro načina prijave v Moj profil COBISS.
NSC_ESNS* COBISS+ Trenutni Trenutni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji.
WCOBISSID COBISS+ Sejni piškotek Sejni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji COBISS+.
.ASPXAUTH Program izobraževanja; E-priročniki – avtorizacija Sejni piškotek Piškotek ASPXAUTH ugotavlja, ali je bila izvedena avtentikacija uporabnika.
ASP.NET_SessionId SICRIS Sejni piškotek ASP.NET na osnovi tega piškotka shrani enolični identifikator vaše seje.
ASPSESSIONID Splošni geslovnik COBISS.SI Sejni piškotek Piškotek omogoča shranjevanje ID-ja ASP-seje.
MoodleSession Izobraževanje – spletno učenje Sejni piškotek Piškotek zagotavlja kontinuiteto in ohranja vašo prijavo.
MoodleSessionTest Izobraževanje – spletno učenje Sejni piškotek Piškotek shrani ključ seje, ki se ustvari za vsakega uporabnika. Piškotek se lahko uporablja za beleženje dnevnikov in za vzdrževanje sistema.
portalroles Program izobraževanja; E-priročniki – avtorizacija Sejni piškotek Piškotek portalroles omogoča shranjevanje podatkov o tem, do katerih vlog ima uporabnik dostop na trenutnem portalu, potem ko se prijavi v sistem.
sfx_session_id Portal ADZ Sejni piškotek Piškotek se uporablja za kreiranje seje na portalu ADZ.
CGISESSID ADZ/Katalog elektronskih revij Sejni piškotek Na osnovi identifikacije seje, ki jo omogoča piškotek, se oblikuje ime datoteke s podatki o seji.
MOODLEID_ Izobraževanje – spletno učenje Do 2 meseca Piškotek omogoča shranjenje vašega uporabniškega imena za naslednjič, ko obiščete to spletno mesto. Polje za uporabniško ime na strani s prijavo se pri vašem naslednjem obisku te spletne strani samodejno izpolni.
allowcookies Spletne strani COBISS in IZUM Do 2 leti V piškotek se zapiše strinjanje s temi pogoji.
ET_SessionId Spletne strani COBISS in IZUM Sejni piškotek Vzdrževanje seje.
_ga Spletne strani COBISS in IZUM 2 leti Spletna analitika.
guest_id Spletne strani COBISS in IZUM Sejni piškotek Twitter.
personalization_id Spletne strani COBISS in IZUM 2 leti Twitter.
p_gat_gtag_UA_106812288_2 Organizacija znanja Sejni piškotek Organiziranje komentarjev.
_gat Organizacija znanja 1 leto Spletna analitika.
_gid Organizacija znanja 1 leto Spletna analitika.
pll_language Organizacija znanja 1 leto Spletna analitika.
cookie_notice_accepted Medijsko središče 1 leto Obvestilo o piškotkih.
language Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek do 1825 dni Piškotek se kreira po izbiri jezika pri prijavi prek federacije COBISS AAI in omogoča, da je prijavni zaslon prihodnjič prikazan v jeziku, ki ga je izbral uporabnik.
PHPSESSID Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek Sejni piškotek Piškotek omogoča vodenje seje po prijavi prek federacije COBISS AAI.
idpdisco_saml20_remember Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek 90 dni Piškotek omogoča shranjevanje privzetega IdP-ja, če uporabnik to ob prijavi želi.
idpdisco_saml20_lastidp Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek 90 dni Piškotek omogoča shranjevanje privzetega IdP-ja, ki se uporabniku ob prihodnji prijavi prikaže na vrhu.
SimpleSAMLAuthToken Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek Sejni piškotek Piškotek omogoča enotno prijavo ob prehodu uporabnika iz ene aplikacije v drugo. Uporabniku torej ni treba ponovno vnašati uporabniškega imena in gesla.
sspmod_consent [SHA256 hash] Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek 90 dni Piškotek omogoča, da si IdP na uporabnikovo izrecno željo zapomni privolitev dostopa do zahtevanih atributov, ki se posredujejo posameznim aplikacijam.
shibsession [SHA256 hash] Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek Sejni piškotek Piškotek omogoča vodenje seje na strežniku ponudnika storitve.
SimpleSAMLSessionID Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek Sejni piškotek Piškotek omogoča vodenje seje na strežniku ponudnika storitve.
Drugi piškotki/piškotki, ki izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest
c_user,
csm,
fr,
pl,
s
COBISS+ tri mesece Prijava v profil Moj COBISS prek Facebooka.
dats COBISS+ šest mesecev Prijava v profil Moj COBISS prek Facebooka.
fbm COBISS+ eno leto Prijava v profil Moj COBISS prek Facebooka.
fbsr COBISS+ sejni piškotek Prijava v profil Moj COBISS prek Facebooka.
xs,
datr,
lu,
sb
COBISS+ dve leti Prijava v profil Moj COBISS prek Facebooka.
GALX,
SAPISID,
APISID,
SSID,
HSID,
SID,
RMME,
NID,
LSID
COBISS+ sejni piškotki Prijava v profil Moj COBISS prek Googla.
G_AUTHUSER_H COBISS+ Sejni piškotek Prijava v profil Moj COBISS prek Googla.
GAPS COBISS+ dve leti Prijava v profil Moj COBISS prek Googla.
__zlcmid cobiss.si, izum.si, COBISS+ 1 leto Shranjevanje ID-ja obiskovalca za avtentikacijo gradnika za klepet.
__zlcprivacy cobiss.si, izum.si, COBISS+ 1 leto Shranjevanje odločitve obiskovalca glede vmesnika Javascript API za objekt CookieLaw gradnika za klepet.
Drugi piškotki/piškotki, ki izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest
Ponudnik Informacijski servis Pogoji uporabe piškotkov
EBSCO, Inc. EBSCOHost Uradna izjava za IZUM
Pogoji EBSCO Privacy Policy
Elsevier, Inc. ScienceDirect, Scopus Pogoji Elsevier Cookie Policy
Ex Libris Metaiskalnik, Katalog elektronskih revij, Hot Articles Pogoji Ex Libris Privacy Policy
Popis piškotkov
OCLC FirstSearch, QuestionPoint, WorldCat, EZproxy Pogoji OCLC's Cookie Policy
ProQuest ProQuest Dissertations and Theses Pogoji ProQuest Cookie Policy
Thomson Reuters Web of Knowledge, Web of Science, Journal Citation Reports, InCites Pogoji Thomson Reuters Privacy Policy
Zendesk Klepet Pogoji Zendesk in-product cookie policy

Lastni piškotki

atlassian.xsrf.token
COBISS+

Sejni piškotek
Piškotek pomaga preprečevati napade XSRF. Med uporabnikovo sejo zagotavlja, da zahteve brskalnika, poslane na strežnik JIRA, izvirajo s tega strežnika.

_shibsession*
COBISS+ 

Sejni piškotek
Piškotek, ki se zapiše ob prijavi v profil Moj COBISS prek računa za Mojo knjižnico, Libroam ali Arnes AII.

JSESSIONID 
COBISS+

Sejni piškotek
Sejni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji COBISS+.

PHPSESSION
COBISS+

Sejni piškotek
Sejni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji COBISS+.

Izum_cookie_alert
COBISS+

Sejni piškotek
Sejni piškotek za prikaz obvestila o piškotkih.

remember_me 
COBISS+

14 dni
Piškotek, ki se zapiše, ko uporabnik izbere možnost “Zapomni si me na tem računalniku (14 dni)”.

G_ENABLED_IDPS
COBISS+
Neskončno (31.12.9999)
Piškotek za izbiro načina prijave v Moj profil COBISS.

NSC_ESNS*
COBISS+
Trenutni
Trenutni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji.

WCOBISSID
COBISS+

Sejni piškotek
Sejni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji COBISS+.

.ASPXAUTH
Program izobraževanja; E-priročniki – avtorizacija
Sejni piškotek
Piškotek ASPXAUTH ugotavlja, ali je bila izvedena avtentikacija uporabnika.

ASP.NET_SessionId
SICRIS
Sejni piškotek
ASP.NET na osnovi tega piškotka shrani enolični identifikator vaše seje.

ASPSESSIONID
Splošni geslovnik; COBISS.SI
Sejni piškotek
Piškotek omogoča shranjevanje ID-ja ASP-seje.

MoodleSession
Izobraževanje – spletno učenje
Sejni piškotek
Piškotek zagotavlja kontinuiteto in ohranja vašo prijavo.

MoodleSessionTest
Izobraževanje – spletno učenje
Sejni piškotek
Piškotek shrani ključ seje, ki se ustvari za vsakega uporabnika. Piškotek se lahko uporablja za beleženje dnevnikov in za vzdrževanje sistema.

portalroles
Program izobraževanja; E-priročniki – avtorizacija
Sejni piškotek
Piškotek omogoča shranjevanje podatkov o tem, do katerih vlog ima uporabnik dostop na trenutnem portalu, potem ko se prijavi v sistem.

sfx_session_id
Portal ADZ
Sejni piškotek
Piškotek se uporablja za kreiranje seje na portalu ADZ.

CGISESSID
ADZ/Katalog elektronskih revij
Sejni piškotek
Na osnovi identifikacije seje, ki jo omogoča piškotek, se oblikuje ime datoteke s podatki o seji.

MOODLEID_
Izobraževanje – spletno učenje
Do 2 meseca
Piškotek omogoča shranjenje vašega uporabniškega imena za naslednjič, ko obiščete to spletno mesto. Polje za uporabniško ime na strani s prijavo se pri vašem naslednjem obisku te spletne strani samodejno izpolni.

allowcookies
Spletne strani COBISS in IZUM
Do 2 leti
V piškotek se zapiše strinjanje s temi pogoji.

ET_SessionId
Spletne strani COBISS in IZUM

Sejni piškotek
Vzdrževanje seje.

_ga
Spletne strani COBISS in IZUM

2 leti
Spletna analitika.

guest_id
Spletne strani COBISS in IZUM

Sejni piškotek
Twitter.

personalization_id
Spletne strani COBISS in IZUM

2 leti
Twitter.

p_gat_gtag_UA_106812288_2
Organizacija znanja

Sejni piškotek
Organiziranje komentarjev.

_gat
Organizacija znanja

1 leto
Spletna analitika.

_gid
Organizacija znanja

1 leto
Spletna analitika.

pll_language
Organizacija znanja

1 leto
Spletna analitika.

cookie_notice_accepted
Medijsko središče

1 leto
Obvestilo o piškotkih.

language
Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek
do 1825 dni
Piškotek se kreira po izbiri jezika pri prijavi prek federacije COBISS AAI in omogoča, da je prijavni zaslon prihodnjič prikazan v jeziku, ki ga je izbral uporabnik.

PHPSESSID
Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek
Sejni piškotek
Piškotek omogoča vodenje seje po prijavi preko federacije COBISS AAI.

idpdisco_saml20_remember
Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek
90 dni
Piškotek omogoča shranjevanje privzetega IdP-ja, če uporabnik to ob prijavi želi.

idpdisco_saml20_lastidp
Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek
90 dni
Piškotek omogoča shranjevanje privzetega IdP-ja, ki se uporabniku ob prihodnji prijavi prikaže na vrhu.

SimpleSAMLAuthToken
Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti poteka prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek
Sejni piškotek
Piškotek omogoča enotno prijavo ob prehodu uporabnika iz ene aplikacije v drugo. Uporabniku torej ni treba ponovno vnašati uporabniškega imena in gesla.

sspmod_consent [SHA256 hash]
Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek
90 dni
Piškotek omogoča, da si IdP na uporabnikovo izrecno željo zapomni privolitev dostopa do zahtevanih atributov, ki se posredujejo posameznim aplikacijam.

shibsession [SHA256 hash]
Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek
Sejni piškotek
Piškotek omogoča vodenje seje na strežniku ponudnika storitve.

SimpleSAMLSessionID
Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti prek federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek
Sejni piškotek
Piškotek omogoča vodenje seje na strežniku ponudnika storitve.

Drugi piškotki/piškotki, ki izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest

c_user, csm, fr, pl, s
COBISS+
tri mesece
Prijava v profil Moj COBISS prek Facebooka.

dats
COBISS+
šest mesecev
Prijava v profil Moj COBISS prek Facebooka.

fbm
COBISS+
eno leto
Prijava v profil Moj COBISS prek Facebooka.

fbsr
COBISS+
sejni piškotek
Prijava v profil Moj COBISS prek Facebooka.

xs, datr, lu, sb
COBISS+
dve leti
Prijava v profil Moj COBISS prek Facebooka.

GALX, SAPISID, APISID, SSID, HSID, SID, RMME, NID, LSID
COBISS+
sejni piškotki
Prijava v profil Moj COBISS prek Googla.

G_AUTHUSER_H
COBISS+
Sejni piškotek
Prijava v profil Moj COBISS prek Googla.

GAPS
COBISS+
dve leti
Prijava v profil Moj COBISS prek Googla.

__zlcmid
cobiss.si, izum.si, COBISS+
1 leto
Shranjevanje ID-ja obiskovalca za avtentikacijo gradnika za klepet.

__zlcprivacy
cobiss.si, izum.si, COBISS+
1 leto
Shranjevanje odločitve obiskovalca glede vmesnika Javascript API za objekt CookieLaw gradnika za klepet.

EBSCO, Inc.
EBSCOHost
Uradna izjava za IZUM
Pogoji EBSCO Privacy Policy

Elsevier, Inc.
ScienceDirect, Scopus
Pogoji Elsevier Cookie Policy

Ex Libris
Metaiskalnik, Katalog elektronskih revij, Hot Articles
Pogoji Ex Libris Privacy Policy
Popis piškotkov

OCLC
FirstSearch, QuestionPoint, WorldCat, EZproxy
Pogoji OCLC’s Cookie Policy

ProQuest
ProQuest Dissertations and Theses
Pogoji ProQuest Cookie Policy

Thomson Reuters
Web of Knowledge, Web of Science, Journal Citation Reports, InCites
Pogoji Thomson Reuters Privacy Policy

Zendesk
Klepet
Pogoji Zendesk in-product cookie policy