CENIK

Letna članarina za polnopravno članstvo predstavlja nadomestilo IZUM-u za:

 • zagotavljanje operativnosti strežnikov v sistemu COBISS.SI,
 • vzdrževanje programske opreme COBISS,
 • uporabo centralnih baz podatkov (COBIB.SI, CONOR.SI, COLIB.SI…) v sistemu COBISS.SI,
 • sprotne spremembe in dopolnitve dokumentacije (e-priročnikov),
 • pomoč po telefonu in e-pošti podpora@izum.si.

Članarino plačujejo knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov in specialne knjižnice gospodarskih družb.

Letno članarino za polnopravno članstvo izračunamo tako, da vrednost točke, ki predstavlja povprečno vrednost storitev na uporabnika programske opreme COBISS, pomnožimo s ponderjem, ki ustreza največjemu možnemu številu hkratnih uporabnikov programske opreme COBISS v posamezni knjižnici (brez uporabnikov COBISS+ in mCOBISS). Najnižji ponder je praviloma 2.

Tip knjižniceVrednost točkeNajnižji ponderMinimalna članarina
Specialne knjižnice gospodarskih družb600,00 EUR21.200,00 EUR
Knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov250,00 EUR2500,00 EUR

IZUM uporabnikom zagotavlja pomoč po telefonu 02 2520 333 in e-pošti (podpora@izum.si).

Članarine so neobdavčljive po 5. točki 5. člena ZDDV-1.

Te vrste storitev vključujejo:

 • prilagajanje obstoječe programske opreme nestandardnim lokalnim potrebam (rešitve, ki niso tipske),
 • konverzije in popravke lokalnih baz podatkov (prenos zapisov iz drugih sistemov, konverzije ob reorganizaciji knjižnice ali popravljanje napak, za katere je odgovorna knjižnica, programsko ažuriranje podatkov o študentih in dijakih, inventure idr.),
 • implementacije programske opreme na lokaciji knjižnice,
 • izobraževanje,
 • storitve računalniškega inženiringa (projektiranje računalniških omrežij, vzdrževanje periferne opreme po knjižnicah itd.).

Cene storitev:

StoritevCena v EUR brez DDVCena v EUR z 22% DDV
Strokovna pomoč, programerske in servisne storitve (norma ura)32,0039,04
Projektantske in svetovalne storitve (norma ura)40,0048,80
Izobraževanje (tečaj v IZUM-u na dan)* 70,0085,40
Izobraževanje (tečaj zunaj IZUM-a na dan za skupino tečajnikov, dva inštruktorja)800,00976,00
Preizkus znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo*21,00/
Čas potovanja na lokacijo (režijska ura)15,0018,30
Najem ročnega terminala za inventuro (črtna koda) na dan25,0030,50
Najem ročnega terminala za inventuro (RFID) na dan33,0040,26

Za vse storitve na terenu se zaračunavajo tudi potni stroški.

* DDV se ne obračunava pri Preizkusu znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo in pri naslednjih tečajih:

 • Prehod na COBISS3/Katalogizacijo,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja,
 • Delavnica COBISS3/Izposoja.

Ob vključitvi v sistem mora knjižnica IZUM-u poravnati stroške obiska v knjižnici (delo in potni stroški), tečaj COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga pa je za eno osebo brezplačen.

Dostop do e-priročnikov imajo vsi uporabniki.

Distribuiranje tiskanih priročnikov in njihovih dopolnitev je ukinjeno. Za vse priročnike v obliki nevezanih listov bo IZUM knjižnicam na podlagi njihove pisne zahteve, poslane po e-pošti, brezplačno dostavil posebne mape v ustreznem številu. Pri številu bo upošteval predvsem velikost knjižnice.

Najem dvoran, učilnic, parkirnega mesta v garažni hiši…

Št.Najem dvoran in učilnicCena v EUR brez DDVCena v EUR z 22% DDV
ADVORANA 103 (do 200 sedežev)
A.1Za prve štiri (4) ure150,00183,00
A.2Za prve štiri (4) ure – sobota180,00219,60
A.3Vsaka naslednja začeta ura30,0036,60
A.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota40,0048,80
A.5Ura tehnika20,0024,40
A.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
BDVORANA 101 (20 računalniških delovnih mest)
B.1Za prve štiri (4) ure – z opremo70,0085,40
B.2Vsaka naslednja začeta ura15,0018,30
B.3Za prve štiri (4) ure – z opremo, sobota80,0097,60
B.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota22,0026,84
B.5Ura tehnika20,0024,40
B.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
CDVORANA 101 (od 20 do 40 sedežev)
C.1Za prve štiri (4) ure – brez opreme70,0085,40
C.2Vsaka naslednja začeta ura15,0018,30
C.3Za prve štiri (4) ure – brez opreme, sobota80,0097,60
C.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota22,0026,84
C.5Ura tehnika20,0024,40
C.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
DDVORANA 021/1 (od 17 do 20 sedežev)
D.1Za prve štiri (4) ure – z opremo (projektor)50,0061,00
D.2Za prve štiri (4) ure – brez opreme40,0048,80
D.3Vsaka naslednja začeta ura – z opremo12,0014,64
D.4Vsaka naslednja začeta ura – brez opreme10,0012,20
D.5Za prve štiri (4) ure – z opremo, sobota60,0073,20
D.6Za prve štiri (4) ure – brez opreme, sobota50,0061,00
D.7Vsaka naslednja začeta ura – z opremo, sobota15,0018,30
D.8Vsaka naslednja začeta ura – brez opreme, sobota12,0014,64
D.9Ura tehnika20,0024,40
D.10Ura tehnika – sobota30,0036,60
EDVORANA 021/2 (14 računalniških delovnih mest)
E.1Za prve štiri (4) ure – z opremo60,0073,20
E.2Vsaka naslednja začeta ura15,0018,30
E.3Za prve štiri (4) ure – sobota70,0085,40
E.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota18,0021,96
E.5Ura tehnika20,0024,40
E.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
FDVORANA 022/1 (18 računalniških delovnih mest)
F.1Za prve štiri (4) ure – z opremo65,0079,30
F.2Vsaka naslednja začeta ura18,0021,96
F.3Za prve štiri (4) ure – sobota75,0091,50
F.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota20,0024,40
F.5Ura tehnika20,0024,40
F.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
GDVORANA 022/2 (18 računalniških delovnih mest)
G.1Za prve štiri (4) ure – z opremo65,0079,30
G.2Vsaka naslednja začeta ura18,0021,96
G.3Za prve štiri (4) ure – sobota75,0091,50
G.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota20,0024,40
G.5Ura tehnika20,0024,40
G.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
HDVORANA 022/1+2 (36 računalniških delovnih mest)
H.1Za prve štiri (4) ure – z opremo90,00109,80
H.2Vsaka naslednja začeta ura20,0024,40
H.3Za prve štiri (4) ure – sobota100,00122,00
H.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota25,0030,50
H.5Ura tehnika20,0024,40
H.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
IDVORANA 022/1+2 (od 19 do 36 sedežev)
I.1Za prve štiri (4) ure – brez opreme65,0079,30
I.2Vsaka naslednja začeta ura18,0021,96
I.3Za prve štiri (4) ure – sobota75,0091,50
I.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota20,0024,40
I.5Ura tehnika20,0024,40
I.6Ura tehnika – sobota30,0036,60

Možnost gostinskih storitev v hiši po posebni ponudbi.
Kontakt: Restavracija Izum, Nataša Binkovski, s.p., tel.: 02 2520 391.

Najem prostora v sistemskih omarah (kolokacija)

 Cena/mesec v EUR brez DDVCena/mesec v EUR z 22% DDV
Sistemska omara (42 U)500,00610,00
Polovica sistemske omare (21 U)300,00366,00
Sistemska omara (1 U)20,0024,40

Električna energija se zaračunava po števcu.

Najem parkirnega mesta v garažni hiši IZUM

 Cena/mesec v EUR brez DDVCena/mesec v EUR z 22% DDV
Mesečni najem57,4070,00
Mesečni najem za vsaj 12-mesečno obdobje49,1860,00

Letna članarina za polnopravno članstvo predstavlja nadomestilo IZUM-u za:

 • zagotavljanje operativnosti strežnikov v sistemu COBISS.SI,
 • vzdrževanje programske opreme COBISS,
 • uporabo centralnih baz podatkov (COBIB.SI, CONOR,SI, COLIB.SI,..) v sistemu COBISS.SI,
 • sprotne spremembe in dopolnitve dokumentacije (e-priročnikov),
 • pomoč po telefonu in e-pošti podpora@izum.si

Članarino plačujejo knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov in specialne knjižnice gospodarskih družb.

Letno članarino za polnopravno članstvo izračunamo tako, da vrednost točke, ki predstavlja povprečno vrednost storitev na uporabnika programske opreme COBISS, pomnožimo s ponderjem, ki ustreza največjemu možnemu številu sočasnih uporabnikov programske opreme COBISS v posamezni knjižnici (brez uporabnikov COBISS+ in mCOBISS). Najnižji ponder je praviloma 2.

Specialne knjižnice gospodarskih družb
Vrednost točke: 600,00 EUR
Najnižji ponder: 2
Minimalna članarina: 1.200,00 EUR

Knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov
Vrednost točke: 250,00 EUR
Najnižji ponder: 2
Minimalna članarina: 500,00 EUR

IZUM je prenehal sklepati pogodbe o pridruženem članstvu. Do prehoda v polnopravno članstvo je pridruženo članstvo omogočeno le knjižnicam, ki so sklenile pogodbo pred majem 2008. V tem prehodnem obdobju zagotavlja IZUM knjižnicam, ki so pridružene članice, operativnosti centralnih strežnikov v sistemu COBISS.SI, uporabo centralnih baz podatkov v sistemu COBISS.SI, pomoč po telefonu in e-pošti podpora@izum.si.

Članarine so neobdavčljive po 5. točki 5. člena ZDDV-1.

Te vrste storitev vključujejo:

 • prilagajanje obstoječe programske opreme nestandardnim lokalnim potrebam (rešitve, ki niso tipske),
 • konverzije in popravke lokalnih baz podatkov (prenos zapisov iz drugih sistemov, konverzije ob reorganizaciji knjižnice ali popravljanje napak, za katere je odgovorna knjižnica, programsko ažuriranje podatkov o študentih in dijakih, inventure idr.),
 • implementacije programske opreme na lokaciji knjižnice,
 • izobraževanje,
 • storitve računalniškega inženiringa (projektiranje računalniških omrežij, vzdrževanje periferne opreme po knjižnicah itd.).

Cene storitev:

StoritevCena v EUR brez DDVCena v EUR z 22% DDV
Strokovna pomoč, programerske in servisne storitve (norma ura)32,0039,04
Projektantske in svetovalne storitve (norma ura)40,0048,80
Izobraževanje (tečaj v IZUM-u na dan)* 70,0085,40
Izobraževanje (tečaj zunaj IZUM-a na dan za skupino tečajnikov, dva inštruktorja)800,00976,00
Preizkus znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo*21,00/
Čas potovanja na lokacijo (režijska ura)15,0018,30
Najem ročnega terminala za inventuro (črtna koda) na dan25,0030,50
Najem ročnega terminala za inventuro (RFID) na dan33,0040,26

Za vse storitve na terenu se zaračunavajo tudi potni stroški.

* DDV se ne obračunava pri Preizkusu znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo in pri naslednjih tečajih:

 • Prehod na COBISS3/Katalogizacijo,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja,
 • Delavnica COBISS3/Izposoja.

Ob vključitvi v sistem mora knjižnica IZUM-u poravnati stroške obiska v knjižnici (delo + potni stroški), tečaj COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga pa je za eno osebo brezplačen.

Dostop do e-priročnikov imajo vsi uporabniki.

Distribuiranje tiskanih priročnikov in njihovih dopolnitev je ukinjeno. Za vse priročnike v obliki nevezanih listov bo IZUM knjižnicam na podlagi njihove pisne zahteve, poslane po e-pošti, brezplačno dostavil posebne mape v ustreznem številu. Pri številu bo upošteval predvsem velikost knjižnice.

Najem dvoran, učilnic, parkirnega mesta v garažni hiši…

Št.Najem dvoran in učilnicCena v EUR brez DDVCena v EUR z 22% DDV
ADVORANA 103 (do 200 sedežev)
A.1Za prve štiri (4) ure150,00183,00
A.2Za prve štiri (4) ure – sobota180,00219,60
A.3Vsaka naslednja začeta ura30,0036,60
A.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota40,0048,80
A.5Ura tehnika20,0024,40
A.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
BDVORANA 101 (20 računalniških delovnih mest)
B.1Za prve štiri (4) ure – z opremo70,0085,40
B.2Vsaka naslednja začeta ura15,0018,30
B.3Za prve štiri (4) ure – z opremo, sobota80,0097,60
B.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota22,0026,84
B.5Ura tehnika20,0024,40
B.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
CDVORANA 101 (od 20 do 40 sedežev)
C.1Za prve štiri (4) ure – brez opreme70,0085,40
C.2Vsaka naslednja začeta ura15,0018,30
C.3Za prve štiri (4) ure – brez opreme, sobota80,0097,60
C.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota22,0026,84
C.5Ura tehnika20,0024,40
C.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
DDVORANA 021/1 (od 17 do 20 sedežev)
D.1Za prve štiri (4) ure – z opremo (projektor)50,0061,00
D.2Za prve štiri (4) ure – brez opreme40,0048,80
D.3Vsaka naslednja začeta ura – z opremo12,0014,64
D.4Vsaka naslednja začeta ura – brez opreme10,0012,20
D.5Za prve štiri (4) ure – z opremo, sobota60,0073,20
D.6Za prve štiri (4) ure – brez opreme, sobota50,0061,00
D.7Vsaka naslednja začeta ura – z opremo, sobota15,0018,30
D.8Vsaka naslednja začeta ura – brez opreme, sobota12,0014,64
D.9Ura tehnika20,0024,40
D.10Ura tehnika – sobota30,0036,60
EDVORANA 021/2 (14 računalniških delovnih mest)
E.1Za prve štiri (4) ure – z opremo60,0073,20
E.2Vsaka naslednja začeta ura15,0018,30
E.3Za prve štiri (4) ure – sobota70,0085,40
E.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota18,0021,96
E.5Ura tehnika20,0024,40
E.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
FDVORANA 022/1 (18 računalniških delovnih mest)
F.1Za prve štiri (4) ure – z opremo65,0079,30
F.2Vsaka naslednja začeta ura18,0021,96
F.3Za prve štiri (4) ure – sobota75,0091,50
F.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota20,0024,40
F.5Ura tehnika20,0024,40
F.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
GDVORANA 022/2 (18 računalniških delovnih mest)
G.1Za prve štiri (4) ure – z opremo65,0079,30
G.2Vsaka naslednja začeta ura18,0021,96
G.3Za prve štiri (4) ure – sobota75,0091,50
G.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota20,0024,40
G.5Ura tehnika20,0024,40
G.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
HDVORANA 022/1+2 (36 računalniških delovnih mest)
H.1Za prve štiri (4) ure – z opremo90,00109,80
H.2Vsaka naslednja začeta ura20,0024,40
H.3Za prve štiri (4) ure – sobota100,00122,00
H.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota25,0030,50
H.5Ura tehnika20,0024,40
H.6Ura tehnika – sobota30,0036,60
IDVORANA 022/1+2 (od 19 do 36 sedežev)
I.1Za prve štiri (4) ure – brez opreme65,0079,30
I.2Vsaka naslednja začeta ura18,0021,96
I.3Za prve štiri (4) ure – sobota75,0091,50
I.4Vsaka naslednja začeta ura – sobota20,0024,40
I.5Ura tehnika20,0024,40
I.6Ura tehnika – sobota30,0036,60

Možnost gostinskih storitev v hiši po posebni ponudbi.
Kontakt: Restavracija Izum, Nataša Binkovski, s.p., tel.: 02 2520 391.

Najem prostora v sistemskih omarah (kolokacija)

 Cena/mesec v EUR brez DDVCena/mesec v EUR z 22% DDV
Sistemska omara (42 U)500,00610,00
Polovica sistemske omare (21 U)300,00366,00
Sistemska omara (1 U)20,0024,40

Električna energija se zaračunava po števcu.

Najem parkirnega mesta v garažni hiši IZUM

 Cena/mesec v EUR brez DDVCena/mesec v EUR z 22% DDV
Mesečni najem57,4070,00
Mesečni najem za vsaj 12-mesečno obdobje49,1860,00