SORODNE ORGANIZACIJE

Standardi, patenti, avtorske pravice

  • MIRS – Urad RS za meroslovje
  • ISO – International Organization for Standardization
  • NISO – National Information Standards Organization
  • SIPO – Urad RS za intelektualno lastnino
  • EPO – European Patent Office
  • WIPO – World Intellectual Property Organization
  • EBLIDA – European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
  • USCO – United States Copyright Office
  • SIST – Slovenski inštitut za standardizacijo