Virtualni ogled superračunalnika Vega

HPC RIVR

IZUM, Institut informacijskih znanosti je javni zavod s poslanstvom razvoja in upravljanja infrastrukture IKT za raziskovalne in izobraževalne institucije. Ponuja storitve IKT za potrebe znanosti in raziskovanja v Sloveniji in širši regiji, vključno z razvojem in delovanjem knjižničnih informacijskih sistemov, združevanjem informacijskih sistemov, informacijskimi bazami podatkov o raziskovalni dejavnosti in publikacijah ter virih odprte znanosti. Svoja prizadevanja na področju raziskovanja in razvoja v regiji dodatno razvija, ukvarja pa se tudi z izobraževalno dejavnostjo. Ima več kot 100 zaposlenih, sodoben računalniški center, predavalnice in klicni center za podporo uporabnikom, poleg tega pa tudi dolgoletno tradicijo visoke dosegljivosti storitev IKT v regiji, zato predstavlja pomembno vozlišče v nacionalni skupnosti HPC.

Projekt

Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR je projekt, namenjen vzpostavitvi nacionalnega superračunalniškega centra z glavnim ciljem krepitve nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020. Implementacija projekta bo občutno pripomogla k izpolnitvi ciljev Deklaracije za sodelovanje na področju visoko zmogljivega računalništva (Skupno podjetje EuroHPC). Pridobitev in obratovanje superračunalnika EuroHPC so-financirata Skupno podjetje EuroHPC prek Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) Evropske unije ter programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 kot tudi sodelujoča država Slovenija. S podpisom Deklaracije se je Slovenija zavezala k vzpostavljanju integrirane in dostopne visoko zmogljive računalniške infrastrukture.

Skupaj z Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije (ARNES) je IZUM povezal slovensko skupnost HPC in HPDA v Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje SLING. Kot del projekta HPC RIVR in v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije Novo mesto je IZUM postal glavna gostiteljska lokacija za novi superračunalnik na petaravni v Sloveniji, ki ga koordinira Univerza v Mariboru.

Podpis Gostiteljske pogodbe EuroHPC med Skupnim podjetjem za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC JU), Evropsko komisijo in osmimi izbranimi ustanovami, vključno z IZUM-om

Superračunalnik Vega je povečal računalniške zmogljivosti v Sloveniji in celotni Evropi. Pomaga evropskim raziskovalcem in uporabnikom iz javnega ter industrijskega sektorja po vsej Evropi. Sistem Vega je gonilna sila inovacije, ki pomaga Evropi v globalnem tekmovanju na strateških področjih, kot so umetna inteligenca, napredna podatkovna analitika (HPDA), personalizirana medicina, bioinženiring, boj proti podnebnim spremembam ter razvoj zdravil in novih materialov.

Dobavitelj superračunalnika Vega je podjetje Atos, temelji pa na superračunalniku BullSequana XH2000 in je postavljen v podatkovnem centru IZUM-a v Mariboru, Slovenija.