HPC RIVR logo

Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR

Institut informacijskih znanosti (IZUM) je javni zavod s poslanstvom razvoja in upravljanja infrastrukture IKT za raziskovalne in izobraževalne institucije. Ponuja storitve IKT za potrebe znanosti in raziskovanja v Sloveniji in širši regiji, vključno z razvojem in delovanjem knjižničnih informacijskih sistemov, združevanjem informacijskih sistemov, informacijskimi bazami podatkov o raziskovalni dejavnosti in publikacijah ter virih odprte znanosti. Svoja prizadevanja na področju raziskovanja in razvoja v regiji dodatno razvija, ukvarja pa se tudi z izobraževalno dejavnostjo. Ima več kot 100 zaposlenih, sodoben računalniški center, predavalnice in klicni center za podporo uporabnikom, poleg tega pa tudi dolgoletno tradicijo visoke dosegljivosti storitev IKT v regiji, zato predstavlja pomembno vozlišče v nacionalni skupnosti HPC.

Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastrukturHPC RIVR je projekt, namenjen vzpostavitvi nacionalnega superračunalniškega centra z glavnim ciljem krepitve nacionalnih visokozmogljivih računskih kapacitet za potrebe slovenskega raziskovalno-inovacijskega in gospodarskega prostora. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020. Implementacija projekta bo občutno pripomogla k izpolnitvi ciljev Deklaracije za sodelovanje na področju visoko zmogljivega računalništva (Skupno podjetje EuroHPC). S podpisom Deklaracije se je Slovenija zavezala k vzpostavljanju integrirane in dostopne visoko zmogljive računalniške infrastrukture.

Skupaj z Akademsko in raziskovalno mrežo Slovenije (ARNES) je IZUM povezal slovensko skupnost HPC in HPDA v Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje SLING. Kot del projekta HPC RIVR in v sodelovanju s Fakulteto za informacijske študije Novo mestoje IZUM postal glavna gostiteljska lokacija za novi superračunalnik na petaravni v Sloveniji, ki ga koordinira Univerza v Mariboru.

Podpis Gostiteljske pogodbe EuroHPC med Skupnim podjetjem za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC JU), Evropsko komisijo in osmimi izbranimi ustanovami, vključno z IZUM-om

agreemnet