1. Kaj so piškotki?
  Piškotek je informacija, ki jo spletno mesto prenese v besedilno datoteko v vašem računalniku. Brskalnik nato informacijo shrani in jo ponovno posreduje strežniku spletnega mesta. Ko se uporabnik vrne na isto spletno mesto, ga strežnik prepozna preko piškotka.
  Glede trajanja ločimo začasne ali sejne piškotke in trajne ali shranjene piškotke. Sejni piškotki se shranijo samo od trenutka, ko uporabnik obišče spletno mesto, do trenutka, ko zapre brskalnik. Trajni piškotki pa ostanejo shranjeni, tudi ko uporabnik zapre brskalnik. Trajni piškotki ostanejo shranjeni dlje časa, lahko tudi več dni, mesecev ali let.
 2. Kakšne vrste piškotkov uporabljamo?
  Uporabljamo lastne in druge piškotke.
  Lastni piškotki so z naših spletnih mest (spletne strani COBISS in IZUM); te piškotke lahko preberejo in uporabijo le naši strežniki. Uporabljamo piškotke, ki so potrebni za brskanje po naših spletnih mestih, zagotavljajo njihovo pravilno delovanje ali izboljšajo uporabniško izkušnjo.
  Drugi piškotki izvirajo iz drugih, partnerskih spletnih mest in so povezani s storitvami, ki jih tretje strani ponujajo na naših spletnih mestih. Nad informacijami, ki jih tretje strani zbirajo v teh piškotkih, ter nad njihovim namenom in uporabo imamo omejen nadzor. Za več informacij o teh piškotkih in o tem, kako tretje strani te podatke uporabljajo, preberite pogoje o uporabi piškotkov ustrezne tretje strani.
 3. Povezave do drugih spletnih strani
  Naše spletne strani vsebujejo povezave do drugih spletnih mest. Glede uporabe piškotkov in pogojev varovanja zasebnosti na teh spletnih mestih ne moremo odgovarjati. Ko zapustite naše spletne strani, se morate tega zavedati. Preberete lahko tudi izjavo o varstvu zasebnosti na drugih spletnih mestih, ki jih obiščete.
 4. Upravljanje piškotkov
  Če želite omejiti, blokirati ali izbrisati piškotke z IZUM-ovih ali drugih spletnih mest, lahko to storite s spremembo ustreznih nastavitev v brskalniku. Navodila za spremembo teh nastavitev najdete v 'Pomoči' vašega brskalnika. Bodite pozorni na to, da nekatere funkcije morda ne bodo pravilno delovale ali vam ne bodo na voljo, če boste spremenili te nastavitve.
 5. Lahko umaknem svojo privolitev?
  Ko privolite v uporabo piškotkov, se v vaš računalnik ali drugo napravo shrani piškotek, ki si je to zapomnil za naslednjič, ko ponovno obiščete isto spletno stran. Če želite kadar koli umakniti svojo privolitev, morate izbrisati piškotke s spremembo ustreznih nastavitev brskalnika.
 6. Kje uporabljamo piškotke?
  Piškotke uporabljamo samo na nekaterih naših spletnih straneh, zato je tudi obvestilo o piškotkih objavljeno le na nekaterih straneh. V naslednji tabeli so našteti vsi piškotki, ki so v uporabi.
Ime piškotka Spletna stran oz. aplikacija Trajanje Namen
Lastni piškotki
atlassian.xsrf.token COBISS+ Sejni piškotek Piškotek pomaga preprečevati napade XSRF. Med uporabnikovo sejo zagotavlja, da zahteve brskalnika, poslane na strežnik JIRA, izvirajo s tega strežnika JIRA.
_shibsession* COBISS+ Sejni piškotek Piškotek, ki se zapiše ob prijavi v profil Moj COBISS preko računa za Mojo knjižnico, Libroam ali Arnes AII.
JSESSIONID COBISS+ Sejni piškotek Sejni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji COBISS+.
PHPSESSION COBISS+ Sejni piškotek Sejni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji COBISS+.
remember_me COBISS+ 14 dni Piškotek, ki se zapiše, ko uporabnik izbere možnost "Zapomni si me na tem računalniku (14 dni)".
WCOBISSID COBISS+ Sejni piškotek Sejni piškotek za vzdrževanje uporabnikove seje v spletni aplikaciji COBISS+.
.ASPXAUTH Program izobraževanja 2003; E-priročniki - avtorizacija Sejni piškotek Piškotek ASPXAUTH ugotavlja, ali je bila izvedena avtentikacija uporabnika.
ASP.NET_SessionId SICRIS Sejni piškotek ASP.NET na osnovi tega piškotka shrani enolični identifikator vaše seje.
ASPSESSIONID E-forumi; Splošni geslovnik COBISS.SI; Sejni piškotek Piškotek omogoča shranjevanje ID-ja ASP-seje.
Forum E-forumi Sejni piškotek Piškotek zagotavlja kontinuiteto in ohranja vašo prijavo.
JSESSIONID Osebne bibliografije; Bibliografije serijskih publikacij; Organizacija znanja; Oddaljeni dostop do tujih servisov; Metaiskalnik Sejni piškotek Piškotek se uporablja za pomnjenje uporabniških izbir v času trajanja obiska spletne strani.
MoodleSession Izobraževanje - spletno učenje Sejni piškotek Piškotek zagotavlja kontinuiteto in ohranja vašo prijavo.
MoodleSessionTest Izobraževanje - spletno učenje Sejni piškotek Piškotek shrani ključ seje, ki se ustvari za vsakega uporabnika. Piškotek se lahko uporablja za beleženje dnevnikov in za vzdrževanje sistema.
portalroles Program izobraževanja; E-priročniki - avtorizacija Sejni piškotek Piškotek portalroles omogoča shranjevanje podatkov o tem, do katerih vlog ima uporabnik dostop na trenutnem portalu, potem ko se prijavi v sistem.
PDS_HANDLE Metaiskalnik Sejni piškotek Piškotek se uporablja za avtentikacijo uporabnika v Metaiskalniku.
ML_SESSION_ID Metaiskalnik Sejni piškotek Piškotek omogoča shranjevanje identifikacijskih podatkov seje.
sfx_session_id Metaiskalnik; COBISS/OPAC Sejni piškotek Piškotek se uporablja za kreiranje seje v Metaiskalniku.
CGISESSID Metaiskalnik/Katalog elektronskih revij Sejni piškotek Na osnovi identifikacije seje, ki jo omogoča piškotek, se oblikuje ime datoteke s podatki o seji.
PrForum E-forumi Sejni piškotek Piškotek zagotavlja kontinuiteto in ohranja vašo prijavo.
MOODLEID_ Izobraževanje - spletno učenje Do 2 meseca Piškotek omogoča shranjenje vašega uporabniškega imena za naslednjič, ko obiščete to spletno mesto. Polje za uporabniško ime na strani s prijavo se pri vašem naslednjem obisku te spletne strani samodejno izpolni.
ForumVisit E-forumi Do 1 leto Piškotek vsebuje informacije o forumu, ki ste ga obiskali.
cobiss.opac.mylib.default.sigla COBISS/OPAC Do 10 let Piškotek omogoča nastavitev privzete knjižnice za prijavo v Mojo knjižnico.
cobiss.opac.mylib.default.libname COBISS/OPAC Do 10 let Piškotek omogoča nastavitev privzete knjižnice za prijavo v Mojo knjižnico.
allowcookies Spletne strani COBISS in IZUM Do 2 leti V piškotek se zapiše strinjanje s temi pogoji.
language Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti preko federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek do 1825 dni Piškotek se kreira po izbiri jezika pri prijavi preko federacije COBISS AAI in omogoča, da je prijavni zaslon prihodnjič prikazan v jeziku, ki ga je izbral uporabnik.
PHPSESSID Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti poteka preko federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek Sejni piškotek Piškotek omogoča vodenje seje po prijavi preko federacije COBISS AAI.
idpdisco_saml20_remember Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti poteka preko federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek 90 dni Piškotek omogoča shranjevanje privzetega IdP-ja, če uporabnik to ob prijavi želi.
idpdisco_saml20_lastidp Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti poteka preko federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek 90 dni Piškotek omogoča shranjevanje privzetega IdP-ja, ki se uporabniku ob prihodnji prijavi prikaže na vrhu.
SimpleSAMLAuthToken Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti poteka preko federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek Sejni piškotek Piškotek omogoča enotno prijavo ob prehodu uporabnika iz ene aplikacije v drugo. Uporabniku torej ni treba ponovno vnašati njegovega uporabniškega imena in gesla.
sspmod_consent [SHA256 hash] Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti poteka preko federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek 90 dni Piškotek omogoča, da si IdP na uporabnikovo izrecno željo zapomni privolitev dostopa do zahtevanih atributov, ki se posredujejo posameznim aplikacijam.
shibsession [SHA256 hash] Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti poteka preko federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek Sejni piškotek Piškotek omogoča vodenje seje na strežniku ponudnika storitve.
SimpleSAMLSessionID Aplikacije, v katere se je mogoče prijaviti poteka preko federacije COBISS AAI ali ki so vključene v prijavni postopek Sejni piškotek Piškotek omogoča vodenje seje na ponudniku storitve.
Drugi piškotki/piškotki, ki izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest
c_user,
csm,
fr,
pl,
s
COBISS+ tri mesece Prijava v profil Moj COBISS preko Facebooka.
dats COBISS+ šest mesecev Prijava v profil Moj COBISS preko Facebooka.
fbm COBISS+ eno leto Prijava v profil Moj COBISS preko Facebooka.
fbsr COBISS+ sejni piškotek Prijava v profil Moj COBISS preko Facebooka.
xs,
datr,
lu,
sb
COBISS+ dve leti Prijava v profil Moj COBISS preko Facebooka.
GALX,
SAPISID,
APISID,
SSID,
HSID,
SID,
RMME,
NID,
LSID
COBISS+ sejni piškotki Prijava v profil Moj COBISS preko Googla.
GAPS COBISS+ dve leti Prijava v profil Moj COBISS preko Googla.
__zlcmid cobiss.si, izum.si, COBISS+ 1 leto Shranjevanje ID-ja obiskovalca za avtentikacijo gradnika za klepet.
__zlcprivacy cobiss.si, izum.si, COBISS+ 1 leto Shranjevanje odločitve obiskovalca glede vmesnika Javascript API za objekt CookieLaw gradnika za klepet.
Drugi piškotki/piškotki, ki izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest
Ponudnik Informacijski servis Pogoji uporabe piškotkov
EBSCO, Inc. EBSCOHost Uradna izjava za IZUM
Pogoji EBSCO Privacy Policy
Elsevier, Inc. ScienceDirect, Scopus Pogoji Elsevier Cookie Policy
Ex Libris Metaiskalnik, Katalog elektronskih revij, Hot Articles Pogoji Ex Libris Privacy Policy
Popis piškotkov
OCLC FirstSearch, QuestionPoint, WorldCat, EZproxy Pogoji OCLC's Cookie Policy
ProQuest ProQuest Dissertations and Theses Pogoji ProQuest Cookie Policy
Thomson Reuters Web of Knowledge, Web of Science, Journal Citation Reports, InCites Pogoji Thomson Reuters Privacy Policy
Zendesk Klepet Pogoji Zendesk in-product cookie policy