Knjižnica IZUM

Sorodne organizacije

Standardi, patenti, avtorske pravice

  • MIRS - Urad RS za meroslovje
  • ISO - International Organization for Standardization
  • NISO - National Information Standards Organization
  • SIPO - Urad RS za intelektualno lastnino
  • EPO - European Patent Office
  • WIPO - World Intellectual Property Organization
  • EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations
  • USCO - United States Copyright Office
  • SIST - Slovenski inštitut za standardizacijo

Javna uprava

Arhivi, muzeji